Vanskelig å kommentere innlegg?

Ja, jeg har i lang tid hatt tekniske problemer med bloggen. Problemet er trolig Java-relatert og gjør blant annet at du ikke får opp noe kommentarfelt.

Gjør slik: Har du lyst til å kommentere et innlegg - klikk på siden "Hvem er hagedesigneren". Der er det et kommentarfelt. Og forresten - bruker du smarttelefon til surfing, får du også muligheten til å kommentere innleggene på denne bloggen.

Jeg forsøker å løse de tekniske problemene, men siden jeg ikke er noen data-spesialist, tør jeg dessverre ikke å love noe.

Ny innkjørsel og hekk

Begynnelsen av april

Slutten av april. Nye masser er tilført for belegningen

Juni. Ny ligusterhekk er på plass

Begynnelsen av april

Både husa og hagene i dette strøket trengte sårt en oppgradering. Etter sytti år bør en se på hva som kan gjøres for å bringe utearealene inn i vår tid. Inngangspartiet betyr mye for [...]

Hagen blir strammet opp og vedlikeholdet forenklet

2008

2008

2008

2009

2009

2009

Det er også en kunst. Ikke noe lettere å få til enn den mer kompliserte og ornamenterte hagen, bare annerledes. Gå litt rundt i boligområdene og du vil se at denne enkle stilen er en stil som mange ønsker. Feilene folk gjør er også utbredt. [...]

Liguster og liguster?

Novembersol på ligusterhekk

Novembersol på ligusterhekk

Du har nemlig valget mellom å kjøpe en sort som feller bladene om vinteren og som er forholdsvis hardfør (sone 4) og en sort som er grønn om vinteren, men som er mindre hardfør (sone 3). Den løvfellende sorten heter ‘Listrum’ og den vintergrønne heter ‘Liga’. Det er disse to sortene [...]

Ligusterhekken – alternativ til tuja

Ligusterhekk

 

Den vokser like fort som tuja, men stanser i tide (ligusterbusken blir ikke mer enn 2-3 m høy). Den klarer seg bedre på mager og tørr jord og er uendelig tolerant overfor klipping. Hekken kan holdes i den høyden du ønsker uten at ligusteren mistrives. Den er i hvertfall delvis vintergrønn og [...]