Glimt av en uteplass

Denne uteplassen er halvt åpen mot omverdenen og halvt privat. Selv om den ligger godt inne på tomta er det ingenting i veien for at uteplassens brukere kan fange blikket til forbipasserende og vinke han inn til seg. Slike uteplasser har stor verdi i nabolaget, for de gjør at folk får kontakt med hverandre på en uformell måte. Det rare er at åpne nabolag uten hekker og gjerder er like drepende for det sosiale livet mellom naboer som full skjerming etter tomtegrensene. Er det fritt og åpent fra tomt til tomt forskanser helst folk seg oppe ved husa og kan ikke nåes annet enn når de klipper plenen.