Gullregn! Fare!

Gullregn i juni på et gårdsbruk i Aremark

 

Eller er det bare en fullstendig hysterisk holdning til et hagetre i toppklassen? Jeg heller mot å sette et stort kryss over faresymbolet og slippe gullregnen fri i hagene våre. Erteblomst-familien inneholder mange blomstrende trær som alle sammen har et eksotisk utseende. Giftigheten er også gjennomgående, må jeg medgi. Alle disse er lite hardføre, med visse interessante unntak. Det mest kjente er den høyt elskede gullregnen. Få andre småtrær blomstrer så rikt og unorskt. Samplantingen med syrin er klassisk og slik bør det være. Du bør også tenke på bakgrunnen for treet ditt. Det beste er en mørk blågrønn vegg av furu, f.eks. Da står gullregnen fram i all sin prakt. Vi planter nesten bare hybriden Laburnum x watererii ‘Vossii’, hvis noen i det hele tatt planter gullregn i dag. Den er en hybrid mellom L. anagyroides og L. alpinum og utmerker seg framfor begge foreldrene. Gullregn er lite krevende, men foretrekker tørre forhold. På kald, våt jord sturer den. På tomter med lyngrabber, furu og fjell kan den finne seg til rette og vi har mange slike tomter i dag.

Giftstoffet i Gulllregn heter Cyticin. Det fins i gyvelartene også og dem er det masse av i hagen. Med belger og frø og alt. Menl adri har noen tatt til orde for å bannlyse gyvel fra hagen.