Svilletrapp

…er solide saker. Armeringsjern ble slått gjennom svillene og langt ned i undergrunn eller fjell. Trappa har en fin bue og trinnene er godt dimensjonert (to opptrinn og ett inntrinn=65 cm). Men utetrapper ser alltid best ut når terrenget rundt utgjør vangene på trappa. Eventuelt at trappevangene ikke stikker for mye opp i forhold til terrenget rundt. Poenget er at trappa skal trykkes inn i terrenget, ikke ligge oppå. Det løser seg på venstre side av denne trappa, for her skal det fylles på jord til et bed. Men på den andre sida har vi en jobb å gjøre med å få noe til å vokse som skjuler og «drar ned» trappa.

Trappens eier er forøvrig nå under behandling for skiveutglidning i ryggen.