Natursteinsmur… og betongmur?

Betongmur

Greit nok det, hvis det er snakk om å forblende betongmuren med natursteinsplater. Men da skjuler du jo betongmuren helt. Det er liksom poenget. Men her har en brukt steinblokker som like gjerne kunne stått på egne bein, for å si det sånn. Betongen kunne vi i høyden ha brukt til å lage et fundament under jorda. Jeg kommer ikke på noen annen forklaring enn at natursteinsmuren må ha vært noe en kom på seinere, i ettertankens klare lys.

Stable feil på feil

murogstein

Da kan det bli det rent galt tilslutt. I denne skråningen er det brukt flere elementer som er bra nok hver for seg. Men om du starter opp med en ting og plutselig gir deg, for så å fortsette med noe annet, ender du i kaos. Jeg ville forlenga betongmuren og rundet den kraftig av rundt hushjørnet. Utafor muren ville jeg stabla de største kampesteinene i skråningen ut mot veien.

Fjell mot vei – hvordan få til overgangen?

Alle mulige varianter kan en se; Fjellet kan gå rett over i veien eller du kan sprenge litt og sette opp en høy betongmur langs veien. Mellom disse ytterpunktene er varianten på bildet en mulighet. En god mulighet, etter min mening. Legg merke til at natursteinsmuren  er lav nok til at det blir en skråning på innsida, perfekt for solelskende beplantning. Her har det likevel sviktet på ett punkt; jorda er ikke av den kvalitet som skal til for at plantene skal trives. Høyden på muren langs veien er det som avgjør prisen på hele anlegget. Billigst blir det jo å sløyfe muren og la fjellet møte veikanten. Nest billigst blir det å gjøre som på bildet. Dyreste løsning er å sprenge bort fjellet, sette opp en to meter høy betongmur og anlegge flat plen på oppsida. Det er likevel løsningen som flest velger.