Supert lite tre

 

Ikke mange trær blir planta i norske hager. Det er ikke plass til hestekastanje eller eik i de fleste moderne hager, knapt nok bjørk. Men noen småtrær er populære, slik som prydkirsebær og purpurapal. Vakre i blomstringen, men hva så? Sortimententet (og fantasien) trenger nok å bli utvidet en smule. La meg legge inn et godt ord for kulepil (Salix fragilis ‘Bullata’). Kulepil ser ut som om noen har klipt krona til kuleform med flid og tålmodighet. Men sånn blir den altså av seg sjøl – tett og regelmessig krone på en rak stamme som er 1-2 m høy. Meget nøysom og lettvint plante  – som blir hvor høy? Sortslista sier 8-10 m, noe optimistisk? Jeg har ikke sett utvokste eksemplarer her i landet ennå (for kulepil er ny i Norge), men alle svenske angivelser sier mellom 3 og 6 meter som endelig høyde. Det stemmer også med publiserte bilder på internett.

På bildet kan du se et par nyplanta kulepiler i en hage i Halden. Brukt som skjerm i et inngangsparti er den nær sagt ideell.