Fjell mot vei – hvordan få til overgangen?

Alle mulige varianter kan en se; Fjellet kan gå rett over i veien eller du kan sprenge litt og sette opp en høy betongmur langs veien. Mellom disse ytterpunktene er varianten på bildet en mulighet. En god mulighet, etter min mening. Legg merke til at natursteinsmuren  er lav nok til at det blir en skråning på innsida, perfekt for solelskende beplantning. Her har det likevel sviktet på ett punkt; jorda er ikke av den kvalitet som skal til for at plantene skal trives. Høyden på muren langs veien er det som avgjør prisen på hele anlegget. Billigst blir det jo å sløyfe muren og la fjellet møte veikanten. Nest billigst blir det å gjøre som på bildet. Dyreste løsning er å sprenge bort fjellet, sette opp en to meter høy betongmur og anlegge flat plen på oppsida. Det er likevel løsningen som flest velger.