Inngangsparti fra 1970?

Fugleredegran og viftelønn

Det tipper jeg ihvertfall. Viftelønna og fugleredegrana (Picea abies ‘Nidiformis’) var mye brukt foran standsmessige hus på den tida. Etterpå har de blitt omtykt av alle samfunnslag og selger nok like bra i dag – totalt sett. Og bra er det. Spesielt fin er kontrasten på forsommeren mellom det mørke løvet og de gulgrønne nye skudda på grana. I september er inntrykket blassere, men snart slår lønna til med høstfarge. Lite ante nok hageeieren at fugleredegrana skulle begynne å spise seg innpå de tidstypiske hellene etter førti år. Lite å gjøre med det, men hva med å lage en slyng på stien – rundt grana – og heve krona på lønna slik at en kan spasere under den inn til døra?