Grus, belegningsstein og hva mer?

Avslutning på belegningen

Avslutning på belegningen

Grus og belegningsstein (i dette tilfellet betongbrostein) er fint hver for seg. Men det ser mye strammere ut hvis en tredje type belegning lager overgangen mellom dem. Hvis du bruker storgatestein av granitt, ser det bra ut. Storgatesteinen er så stor (15x15x20 cm) at den ligger stødig og holder belegningssteinen på plass. Spesielt hvis den blir støpt fast, som på bildet. Og kanten kan som du ser støpes opp med samme granittsteinen. Det er mer fleksibelt enn å bruke lengre kantstein. Priser: ca femten kr stk for storgatestein, vel hundre kr pr kvadratmeter for belegningssteinen (gråmix) og ca to tusen kr for et lastebillass med grus.

Kreativ bruk av belegningsstein

Buer og linjer

Forhøyet kant rundt plantebedet

Betongbrostein ser mye bedre ut i dag enn for noen år siden. Vi har fått tromlete varianter, stein i ulike størrelser og former og farger. Prisen ligger på fra ca. 100 kr/kvm. I dette tilfellet hadde huseieren en oppkjørt gårdsplass med behov for mer grus, eller….? Jeg foreslo en halvsirkel av større betongstein foran inngangen som avgrensining rundt et plantebed. På resten av plassen ville jeg ha variasjon i farge og linjeføring.

Huseieren satte i gang etter at topplaget ble skavet av. Bildene viser hvor langt han har kommet nå. Jeg er imponert over jobben han har gjort!