Grus, belegningsstein og hva mer?

Avslutning på belegningen

Avslutning på belegningen

Grus og belegningsstein (i dette tilfellet betongbrostein) er fint hver for seg. Men det ser mye strammere ut hvis en tredje type belegning lager overgangen mellom dem. Hvis du bruker storgatestein av granitt, ser det bra ut. Storgatesteinen er så stor (15x15x20 cm) at den ligger stødig og holder belegningssteinen på plass. Spesielt hvis den blir støpt fast, som på bildet. Og kanten kan som du ser støpes opp med samme granittsteinen. Det er mer fleksibelt enn å bruke lengre kantstein. Priser: ca femten kr stk for storgatestein, vel hundre kr pr kvadratmeter for belegningssteinen (gråmix) og ca to tusen kr for et lastebillass med grus.

Hagemur av naturstein – tre alternativer

Det er brukt granitt i alle tre tilfeller, men størrelsen på steinene er høyst forskjellig. Muren av storgatestein bør neppe mures stort høyere enn det er gjort her, på grunn av stabiliteten. De større steintypene tåler mer, men murene bør likevel skråne bakover en smule hvis de skal bygges høyere. Vi merker oss at de korteste steinene med fordel brukes der muren svinger. Men det som til sjuende og sist avgjør kvaliteten på muren er det vi ikke ser.

Hagetrapp av granitt

Sett fra den andre sida

Storgatestein i trapp

Storgatestein av granitt brukes vanligvis til å avgrense felter med brosteinsbelegning. Men en kan også mure med slike stein, som måler ca. 15x15x20 cm. Det er lettere å lage buete linjer med storgatestein enn med kantstein på grunn av at de er kortere. Denne trappa murte hageeieren selv, etter at jeg hadde tegnet den. Trappa erstattet en nedslitt sti i plenen, og trass i småfeilene som er gjort i muringa, er den en klar forbedring.