Festlig hagekunst

… av en type som er så utrolig mer vanlig enn den som blir vist i hageblader og på TV. Men dårligere? Nei, det som diskvalifiserer denne typen hagekunst i forståsegpåernes øyne er nok heller det at det er så mye av den. Helt mislykket i et marked der det gjelder å ligge i forkant, være eksklusiv og ta seg godt betalt.