Hagetrapp av granitt

Sett fra den andre sida

Storgatestein i trapp

Storgatestein av granitt brukes vanligvis til å avgrense felter med brosteinsbelegning. Men en kan også mure med slike stein, som måler ca. 15x15x20 cm. Det er lettere å lage buete linjer med storgatestein enn med kantstein på grunn av at de er kortere. Denne trappa murte hageeieren selv, etter at jeg hadde tegnet den. Trappa erstattet en nedslitt sti i plenen, og trass i småfeilene som er gjort i muringa, er den en klar forbedring.

 

Hagetrapp med utsvingete sider

Jeg er faktisk litt kry av trappa som er avbildet her. Hageeieren var med på at vangene burde være buete og han bygde den selv. Trappa erstattet ei rett trapp i betong. Får ikke du mer lyst til å gå opp denne trappa?