Ny innkjørsel og hekk

Utgangspunktet

Juni. Ny ligusterhekk er på plass. Ny beregning også.

Begynnelsen av april

Både husa og hagene i dette strøket trengte sårt en oppgradering. Etter sytti år bør en se på hva som kan gjøres for å bringe utearealene inn i vår tid. Inngangspartiet betyr mye for førsteinntrykket  og her har ugraset bredd seg, brolegningen er nedkjørt og hekken forfallen. All grunn til å gå radikalt til verks med denne jobben. All masse under brolegningen  ble gravd opp og fjernet. Duk og grus kom i stedet, slik at belegningen tåler kjøretrafikken. Den utlevde hekken ble fjernet og ny matjord tilført. Liguster var et naturlig valg av ny hekkplante i denne landsdelen (Klimasone 2). Liguster (Ligustrum vulgare) er en hekkplante som både er nøysom og som det går an å holde stramt klippet uten for mye bryderi.

Ikke belegning overalt

…i denne innkjørselen. Men ei stripe i midten for gangtrafikken. Og grus på sidene for variasjonens skyld. Alt rammet inn av rader med storgatestein for å gi et ordentlig og renslig inntrykk. Variasjon i overflater er det ene store plusset ved denne innkjørselen. Det andre er den myke svingen i gangstien. Det skjermer inngangspartiet en smule, gjør strekningen mer innbydende å gå og gjør det klart at biler helst ikke skal kjøres helt fram til døra. Det er spennende, men de fleste (95%) hadde i denne situasjonen anlagt en snorrett vei fra gata mot inngangsdøra.

Roser kanter innkjøringa til huset

Dette er idyll, blomsterglede og skjønnhet ved oppkjørselen til et privathus, riktignok i ei fruktbygd på Vestlandet. Hvorfor ser det så mye mer ødslig ut enn dette ved de fleste bolighus her i landet? For ikke å snakke om i offentlige miljøer. «All makt til fantasiløsheten» ser ut til å være slagordet for mange. Men jeg skal ikke være for hard; Elendig jordsmonn, plassmangel, mangel på tid, behovet for å holde naboene på armlengdes avstand, mangel på gode forbilder og på kunnskap – alt sammensverger seg mot idyllen og skaper det avvisende og golde preget som rir de fleste av våre boligfelt.