Stable feil på feil

murogstein

Da kan det bli det rent galt tilslutt. I denne skråningen er det brukt flere elementer som er bra nok hver for seg. Men om du starter opp med en ting og plutselig gir deg, for så å fortsette med noe annet, ender du i kaos. Jeg ville forlenga betongmuren og rundet den kraftig av rundt hushjørnet. Utafor muren ville jeg stabla de største kampesteinene i skråningen ut mot veien.

Mur av kampestein

…er et ettertraktet element i hagene. Det blir finest når du har stor kampestein med ei flat side. Den første (og største) steinen graver du halvveis ned og så bygger du oppå den. Stabilt blir det om du lar sidene skråne litt innover og får litt bredde på muren. Værst er det å få tak i egna stein. Kampestein eller jordestein er i mange tilfeller ikke noe en leiter etter, men noe en finner, hvis du skjønner hva jeg mener. Kampestein ligger ofte i en frasortert haug i grustaka bortover og minner oss om eierens mangel på forretningssans. Ellers ligger det haug jordestein på enkelte gårder som et minne om gammelt slit.