Kantstein danner hjørnet på belegningen

Dette er nok den vanligste måten å avslutte et felt med belegning. Etter at betongbrosteinen er lagt, har en brukt kantstein av granitt til å holde alt sammen på plass. Det er mer under bakken. En fiberduk er lagt over undergrunnen. Så er det fylt på pukk og deretter er kantsteinene støpt på plass. Med denne faste ramma blir belegningen liggende der den er lagt. Ingen utrasing og ingen invasjon av gress mellom steinene.

Friske opp asfalten?

Det er faktisk ingen lov som forbyr deg å gjøre det slik som på bildet. I denne innkjørselen er det rette vinkler som gjelder. Derfor er det logisk at en putter inn firkanter av brostein for å bryte opp den store asfaltflata. Ellers er det flere fine detaljer her; Utsparinga rundt trestammen, Rullestein langs veggen, urnene i passende stil. Og framfor alt «tilfeldig» plassering av firkantene med brostein.

Steintrappa byr deg velkommen

Steintrapp

Denne vakre (la meg nå skryte) trappa har jeg vist dere før. Nå har rosene og buskene grodd til og steintrappa kan stå fram slik jeg hadde tenkt det fra begynnelsen. Er det ikke akkurat som den åpner seg mot verden, byr deg velkommen og drar deg inn mot den hemmelige hagen der inne?

Grus, belegningsstein og hva mer?

Avslutning på belegningen

Avslutning på belegningen

Grus og belegningsstein (i dette tilfellet betongbrostein) er fint hver for seg. Men det ser mye strammere ut hvis en tredje type belegning lager overgangen mellom dem. Hvis du bruker storgatestein av granitt, ser det bra ut. Storgatesteinen er så stor (15x15x20 cm) at den ligger stødig og holder belegningssteinen på plass. Spesielt hvis den blir støpt fast, som på bildet. Og kanten kan som du ser støpes opp med samme granittsteinen. Det er mer fleksibelt enn å bruke lengre kantstein. Priser: ca femten kr stk for storgatestein, vel hundre kr pr kvadratmeter for belegningssteinen (gråmix) og ca to tusen kr for et lastebillass med grus.