Ny innkjørsel og hekk

Utgangspunktet

Juni. Ny ligusterhekk er på plass. Ny beregning også.

Begynnelsen av april

Både husa og hagene i dette strøket trengte sårt en oppgradering. Etter sytti år bør en se på hva som kan gjøres for å bringe utearealene inn i vår tid. Inngangspartiet betyr mye for førsteinntrykket  og her har ugraset bredd seg, brolegningen er nedkjørt og hekken forfallen. All grunn til å gå radikalt til verks med denne jobben. All masse under brolegningen  ble gravd opp og fjernet. Duk og grus kom i stedet, slik at belegningen tåler kjøretrafikken. Den utlevde hekken ble fjernet og ny matjord tilført. Liguster var et naturlig valg av ny hekkplante i denne landsdelen (Klimasone 2). Liguster (Ligustrum vulgare) er en hekkplante som både er nøysom og som det går an å holde stramt klippet uten for mye bryderi.

Liguster og liguster?

Novembersol på ligusterhekk

Du har nemlig valget mellom å kjøpe en sort som feller bladene om vinteren og som er forholdsvis hardfør (sone 4) og en sort som er grønn om vinteren, men som er mindre hardfør (sone 3). Den løvfellende sorten heter ‘Listrum’ og den vintergrønne heter ‘Liga’. Det er disse to sortene av Ligustrum vulgare som dominerer i handelen på Østlandet. På Vestlandet og i noen planteskoler østpå kan en også få kjøpt vinterliguster (Ligustrum ovalifolium). Den må du bo i sone 2 eller kanskje i sone 3 for å våge seg på. I Fredrikstad vokser det store, flotte og gamle eksemplarer av vinterliguster som står uskadde etter fimbulvintrene 2010 og 2011.

På Rød herregård har de brukt ‘Liga’ til innfatningshekker. Slik som her ser den også ut i mars, eller nesten, da. Denne solskinnsdagen i november var temperaturen og solskinnet slik at om vi hadde opplevd noe sånt i april, ja da hadde vi nok alle sammen blitt våryre.

Ligusterhekk foran vinterhagen

Parterre av liguster

Ligusterhekken – alternativ til tuja

 


Den vokser like fort som tuja, men stanser i tide (ligusterbusken blir ikke mer enn 2-3 m høy). Den klarer seg bedre på mager og tørr jord og er uendelig tolerant overfor klipping. Hekken kan holdes i den høyden du ønsker uten at ligusteren mistrives. Den er i hvertfall delvis vintergrønn og greinverket er så tett at den skjermer godt uten blader også. Den er tilsalgs som vanlige, billige hekkplanter. Ikke rart at i Fredrikstad (hvor bildet er tatt) er det flere mil ligusterhekk. Det som er rart er at ligusteren gikk av moten til fordel for tuja.

 

Har du forresten sett ligusteren som uklipt prydbusk? Ikke stukket inn i et kratt, men som blikkfang i hagen? Det er en aha-opplevelse.