Natursteinsmurer og høydeforskjeller

Det er sikkert overflødig å si det, men murer brukes her i landet mest til å ta opp en høydeforskjell mellom to nivåer – uten å måtte bruke verdifulle metre på en skråning. Helt greit hvis plassen er begrenset. En annen ting er at muren kan være en pryd i seg sjøl, slik som vi ser på bildet. Når det gjelder planting på muren er det fort gjort å sette plantene for langt ut mot kanten. Men der er jorda gjerne tørr og næringsfattig og planterøttene kan komme til å sprenge muren, dessuten. Bedre å trekke plantene et stykke inn fra kanten og ellers skjele litt til hvor brede plantene blir som utvokst.

Mur av kampestein

…er et ettertraktet element i hagene. Det blir finest når du har stor kampestein med ei flat side. Den første (og største) steinen graver du halvveis ned og så bygger du oppå den. Stabilt blir det om du lar sidene skråne litt innover og får litt bredde på muren. Værst er det å få tak i egna stein. Kampestein eller jordestein er i mange tilfeller ikke noe en leiter etter, men noe en finner, hvis du skjønner hva jeg mener. Kampestein ligger ofte i en frasortert haug i grustaka bortover og minner oss om eierens mangel på forretningssans. Ellers ligger det haug jordestein på enkelte gårder som et minne om gammelt slit.

Hagemur av naturstein og en port som også er ganske fin

Fint, hva? Det er nok mange som har lagt merke til muren og porten som ligger i Engalsviken i Østfold. Jeg går ut fra at dette er en «falsk» tørrmur med usynlig mørtel i kjerna. Mur av så små stein og med så loddrette sider er det vanskelig å få stødig uten å jukse litt. Men det betyr ingenting. Vi lar oss imponere og innser at porten er den helt rette for akkurat denne muren. Får du ikke lyst til å åpne porten og gå inn til sommerhuset?

Steintrappa byr deg velkommen

Steintrapp

Denne vakre (la meg nå skryte) trappa har jeg vist dere før. Nå har rosene og buskene grodd til og steintrappa kan stå fram slik jeg hadde tenkt det fra begynnelsen. Er det ikke akkurat som den åpner seg mot verden, byr deg velkommen og drar deg inn mot den hemmelige hagen der inne?