Bra muring i denne hagetrappa

For den har stått lenge og viser ingen tegn til å rase ut. Ja, alle ting er gjort riktig, men har mureren gjort de riktige tingene? Ikke, slik jeg ser det. Trappa er for snau på bredden. Jeg vet at det sies at 80 cm er nok, men jeg ville nok heller hatt trappa 90 eller 100 cm brei. At den ender opp høyere enn grasbakken får så være, det kan rettes på med litt påfyll av jord. Verre er det at trinna er omlag 20 cm høye. 15 cm regnes for å være maks. høyde på trappetrinn utendørs og 12 cm enda bedre. Da hjelper det ikke at trinna bare er 25-30 cm dype; trappa blir tung å gå i. Nesten synd med det fine steinarbeidet når det likevel svikter i mål og størrelser i trappa.

Natursteinstrapp med en vri

Det er viktig å koble sammen for- og baksida av huset – og det må gjøres pent. Høydeforskjellen  og alt tråkket gjorde at skråningen var rast ut og det ble til at en tok veien gjennom huset i stedet. Men etter at både innngangspartiet og bakhagen ble pusset opp, kom så endelig turen til skråningen. Storgatestein av granitt er et sikkert materialvalg og utformingen ellers satte jeg mitt umiskjennelige preg på. Mange anleggsgartnere kan lage ei trapp som dette, og noen av dem gjør det også. Men etter min mening faller de gjennom når det skal plantes til rundt trappa. Er det ikke mer innbydende med spennende og frodige planter som rammer inn trappa?