Tidens pil, tidens sirkel

Vårdagen i parken på Hafslund hovedgård er liflig å tenke tilbake på nå som det har blitt høst. Men våren og høsten er bare to sider av samme sak. Akkurat som høsten  bærer i seg tusen grønne lunter som venter på å bli tent inneholder vårskogen noe som alt er brukt og som skal visne. Skogen er lysegrønn og frisk, men nær innpå ser jeg at bakken er dekket av lønneblomster. Lønneblomstringa varer bare noen feberhete døgn i begynnelsen av mai og denne dagen er den allerede over.

Jeg går nærmere

Og ser ned på bakken

Stien som går i spiral

Det er jo et godt knep når en skal opp en bratt skråning og plassen er begrenset. I stadsparken i Lysekil lar en i tillegg stien gå over i en trappevei for at resten av den ikke skal bli for bratt. Trappeveien brukes der stigningen ligger mellom 1:8 og 1:4 og hadde blitt benyttet mer her i landet hvis anleggsgartnerne hadde bedre kjennskap til denne muligheten. Men i Lysekil har en altså utnyttet alle knep som fins i boka for å få regnestykket til å gå opp. Dertil har de variert materialbruken mellom granittblokker, granittheller, storgatestein og brostein slik at det er vanskelig å la være å gå opp på knausen og ta hele den fantastiske parken i øyesyn.