Heftig bunndekke

Bunndekke

….som er vintergrønt, blomstrer og kan vokse under trær og busker. Dvergslirekne eller Ormerot (Persicaria affinis) er en av de plantene som er nøysom, vakker og anvendelig, men for det meste oversett. Den kan brukes både i sol og skygge og tåler tørke. I fjellhagen og i Rhododendronbedet burde Persicaria affinis være selvskreven.

Dvergslirekne

Denne stauden hører til i forgrunnen av tørre staudebed, naturhager, steinpartier og fjellhager. Også på solsida av rhododendron- og azaliabeplantninger har den sin plass. Dvergslirekne (Persicaria affinis, tidligere Polygonum affine) er en av staudene som har så mange gode egenskaper, men som vi så altfor sjelden ser. Aller flottest er kanskje kontrasten mellom bladverket (vintergrønt) og blomsterakset. Den sterke fargen på dette eksemplaret kommer trolig av at det er sorten ‘Superba’ vi har å gjøre med. Blomstrer fra juli og til utpå høsten. Bladene blir forresten rødlige sent på høsten.

Navnet er en sak for seg. Mange ganger har jeg hørt det uttalt som sli-rekne. «Ormerot» er et alternativt norsk navn på slekta og «Berg-ormrot» svensk navn på arten som er avbildet. Noe å tenke på?

Praktfull staude i høysommeren

 

Men det var ikke lett for bilturisten å se i øyekroken hva dette var for en flott hageplante. Da stanser jeg jo bilen og går opp sideveien for å se nærmere på vidunderet. Er det en Spirea? Eller en Astilbe? Eller Skogskjegg? Hva med Mjødurt? På nært hold er ser jeg bladslirene og knærne i stilkene; Altså syrefamilien. Det er en Polygonum-art som lyser så praktfullt i sommerkvelden – Polygonum polymorphum.Denne storvokste, tueformete stauden har funnet veien inn i ikke så rent få bondehager, men derimot ikke inn i Hageselskapets sortsliste, der den også burde vært selvskreven. For den er nøysom, langlivet, frisk og har vakkert bladverk og blomstrer hele sommeren igjennom. P. polymorphum (Pileurt?) sprer seg ikke med utløpere, men danner denne kraftige tua – med en kompakt form som mange andre prydplanter kan misunne den. Ved en seinere anledning fikk jeg se hva Polygonum polymorphum var god for i staudebedet; i Göteborgs botaniska trädgård. Der har de like godt gitt Polygonum polymorphum en hedersplass i stauderabattene sentralt i parken. Er ikke denne planten både en flott solitær og en fenomenal bakgrunn for fargesterke stauder?

Bildet fra Gøteborg er tatt i midten av august, mens bildet over er tatt i begynnelsen av juli.

Rettelse 15.7.2011: Det er feil navn på planten. Den er ført over fra slekta Polygonum til slekta Aconogonum. Det er nå bare ettårige arter igjen i Polygonum. Riktig navn på stauden er Aconogonum x fennicum, som på svensk skal kalles Finnslide.

 

 

Fra Göteborg