Hva koster en hageplan?

Det er ikke så godt å si, for under ti prosent av hageplanleggerne opplyser om det på hjemmesida si. Men etter en smule graving kommer likevel sannheten for dagen. Resultatet kan du studere i dette diagrammet:

Spredningen (priser med moms) er som du ser stor. Det er en topp rundt 15.000-16.000 kr. Hageplanleggerne beregner 20-40 timer på hageplanen til en timepris som varierer mellom 350 og 825 kr. Den vanligste timebetalinga er 550-600 kr. Jeg kan ikke se at det er noen forskjell mellom de forskjellige faggruppene når det gjelder pris. Men det er forskjell i pris etter hvor planleggerne er bosatt. De rimeligste holder til i utkantstrøk, mens de dyreste befinner seg i Oslo-området, der enkelte tydeligvis har klart å grave seg ned (eller opp) til de gullførende lag i samfunnet vårt.

Men hva er nå en hageplan for noe? Det spørsmålet får du svar på i et annet innlegg (1. mai).