Natursteinsmur… og betongmur?

Betongmur

Greit nok det, hvis det er snakk om å forblende betongmuren med natursteinsplater. Men da skjuler du jo betongmuren helt. Det er liksom poenget. Men her har en brukt steinblokker som like gjerne kunne stått på egne bein, for å si det sånn. Betongen kunne vi i høyden ha brukt til å lage et fundament under jorda. Jeg kommer ikke på noen annen forklaring enn at natursteinsmuren må ha vært noe en kom på seinere, i ettertankens klare lys.

Terrasse betyr…

…. «På bakken», men i dette tilfellet tror jeg kanskje at en burde tatt det helt bokstavelig. Belegning eller plankegolv rett på bakken og et raust dimensjonert trappetrinn for å komme seg fra stua og ut er mitt forslag. Det blir for mye «krympa danseplatting» over den løsningen som er valgt. Eller, sa jeg valgt? Det skal være et opphøyd podium en går ut og setter seg på og det skal være firkanta. Rundt podiet skal det være et rekkverk, åkkesom. Slik er det bare. Tanken på å sitte under et lite tre eller en stor busk? Uhørt. Tar alt for lang tid og hva vil folk si?

Nå må en ikke tro at jeg innbiller meg at folk som innretter seg slik er dumme. Det er bare andre sosiale koder som gjelder enn de som kommer til orde i hagebladene. Bildet er tatt mens jeg står rett opp og ned på offentlig vei. Det uroer meg, men mange mennesker skjenker ikke det en tanke og ser det som noe av  poenget med hele måten å innrette seg på.