To sjeldne stauder under Rhododendronbuskene

Glaucidium palmatum

Først: Glaucidium palmatum, en åpenbaring inne i Rhododendronskogen i Gøteborgs botaniske hage. Denne planten blomstrer så spektakulært at folk blir stående – midt blant de mest formidable Rhododendroner – ved deres klimaks i mai – og glane ned på denne enslige, rosalilla stauden. Så liten er Glaucidium ikke, «mitt» eksemplar var godt over halvmeteren. Blomstringen er rik og blomstene er meget store. En staude for lett sur jord i halvskygge og le. Den er mulig å formere med frø. Opprinnelseslandet er Japan og Glaucidium hører hjemme i Soleiefamilien, men har også vært plassert blant pionene. Den kalles derfor Japansk skog pion.

Den andre stauden er Hylomecon japonica, altså også en japansk plante. En bunndekker som brer seg moderat utover ettersom rotstokken vokser. Om våren blomstrer den rikt med store, gule blomster du uten videre ser at hører hjemme i Valmuefamilien. (Digresjon: Mecon=valmue, ref. Meconopsis). Hylomecon hører hjemme på god skogbunnsjord, f.eks. under store Rhododendroner, små lønnetrær eller under Magnolia. Den sår seg sjøl. Om sommeren forsvinner både blad og blomster på denne praktiske stauden. Inniblant Hylomecon kan en derfor godt plante Hosta eller Anemone hupehensis og få full pott av blad og blomster også resten av sesongen.