Heftig bunndekke

Bunndekke

….som er vintergrønt, blomstrer og kan vokse under trær og busker. Dvergslirekne eller Ormerot (Persicaria affinis) er en av de plantene som er nøysom, vakker og anvendelig, men for det meste oversett. Den kan brukes både i sol og skygge og tåler tørke. I fjellhagen og i Rhododendronbedet burde Persicaria affinis være selvskreven.

Dvergslirekne

Denne stauden hører til i forgrunnen av tørre staudebed, naturhager, steinpartier og fjellhager. Også på solsida av rhododendron- og azaliabeplantninger har den sin plass. Dvergslirekne (Persicaria affinis, tidligere Polygonum affine) er en av staudene som har så mange gode egenskaper, men som vi så altfor sjelden ser. Aller flottest er kanskje kontrasten mellom bladverket (vintergrønt) og blomsterakset. Den sterke fargen på dette eksemplaret kommer trolig av at det er sorten ‘Superba’ vi har å gjøre med. Blomstrer fra juli og til utpå høsten. Bladene blir forresten rødlige sent på høsten.

Navnet er en sak for seg. Mange ganger har jeg hørt det uttalt som sli-rekne. «Ormerot» er et alternativt norsk navn på slekta og «Berg-ormrot» svensk navn på arten som er avbildet. Noe å tenke på?