støttemur

Hagemur

  Avslutningen av en hagemur er det som de fleste sliter litt med. Det er ved murens avslutning det begynner å rase først og massene på oversida av muren har også en lei tendens til å flyte langs enden av muren og samle seg i en trist pøl på nedsida. Så her bruker en grus, …

Hagemur Les mer »