Hagesti av kuppelstein

Absolutt et alternativ til brostein. Mindre formelt, passer bedre på naturtomter, billigere. Om de anla slike stier i bronsealderen, vet jeg ikke, men sikkert er det at denne typen sti faller fint inn i stilen på bronsealdergården ved Vitlycke världsarv-museum. Denne grasmarka hadde blitt til ei leirvelling etter at alle turistene hadde gått hen for å se hvordan bronsealdermenneskene bodde. En gruslagt sti hadde trolig endt opp på samme måte den fuktige sommeren 2010. Men kuppelsteinen løser problemet for alltid.

 

Steinsetting på Hafslund

Hele gårdsplassen foran hovedbygningen. Storgatestein i rader dominerer, men kuppelstein er brukt ved trappa til venstre i bildet, dvs. der det er minst ferdsel

 

Overgang mellom storgatestein og kuppelstein

Kuppelstein-storgatestein som avgrensning-plen

Hafslund hovedgård har store arealer med belegningsstein. På gårdsplassen kan du se og lære mye om hvordan steinsetting har blitt utført opp igjennom tidene. Fagkunnskapen er imponerende. Spesielt er det interessant å iaktta variasjonen i steintyper, mønstrene i legginga og hvordan de har fått til en holdbar og vakker avslutning av flatene som er steinsatt.

Storgatestein er sånn cirka 15x20x15 cm og kalles lokalt for «padder» i motsetning til brostein (gatestein), som en kaller «lus». Kuppelsteinen varierer mye, men er for det meste av kålrotstørrelse og -form.

Steinsetting for viderekomne

Er flata som skal steinsettes stor, bør du bryte opp ensformigheten en smule. Du kan variere mønsteret i belegningen. Du kan gjøre formen på arealet mer spennende. Du kan lage en vakker overgang til det som måtte være utenfor det steinsatte området. Eller du kan innføre et steinslag til for å dele opp flata og få i stand noe mer spenstig. Slik som her på torget i Eidfjord. Gedigne skiferheller omgitt av remser av brostein – lekkert!