Steinsetting på Hafslund

Hele gårdsplassen foran hovedbygningen. Storgatestein i rader dominerer, men kuppelstein er brukt ved trappa til venstre i bildet, dvs. der det er minst ferdsel

 

Overgang mellom storgatestein og kuppelstein

Kuppelstein-storgatestein som avgrensning-plen

Hafslund hovedgård har store arealer med belegningsstein. På gårdsplassen kan du se og lære mye om hvordan steinsetting har blitt utført opp igjennom tidene. Fagkunnskapen er imponerende. Spesielt er det interessant å iaktta variasjonen i steintyper, mønstrene i legginga og hvordan de har fått til en holdbar og vakker avslutning av flatene som er steinsatt.

Storgatestein er sånn cirka 15x20x15 cm og kalles lokalt for «padder» i motsetning til brostein (gatestein), som en kaller «lus». Kuppelsteinen varierer mye, men er for det meste av kålrotstørrelse og -form.

Grus, belegningsstein og hva mer?

Avslutning på belegningen

Avslutning på belegningen

Grus og belegningsstein (i dette tilfellet betongbrostein) er fint hver for seg. Men det ser mye strammere ut hvis en tredje type belegning lager overgangen mellom dem. Hvis du bruker storgatestein av granitt, ser det bra ut. Storgatesteinen er så stor (15x15x20 cm) at den ligger stødig og holder belegningssteinen på plass. Spesielt hvis den blir støpt fast, som på bildet. Og kanten kan som du ser støpes opp med samme granittsteinen. Det er mer fleksibelt enn å bruke lengre kantstein. Priser: ca femten kr stk for storgatestein, vel hundre kr pr kvadratmeter for belegningssteinen (gråmix) og ca to tusen kr for et lastebillass med grus.

Hagemur av naturstein – tre alternativer

Det er brukt granitt i alle tre tilfeller, men størrelsen på steinene er høyst forskjellig. Muren av storgatestein bør neppe mures stort høyere enn det er gjort her, på grunn av stabiliteten. De større steintypene tåler mer, men murene bør likevel skråne bakover en smule hvis de skal bygges høyere. Vi merker oss at de korteste steinene med fordel brukes der muren svinger. Men det som til sjuende og sist avgjør kvaliteten på muren er det vi ikke ser.

Kuppelstein til belegning

…er billigere enn brostein, ja den kan være gratis om du har ork eller flaks. Mye brukt i tidligere tider, det vanligste var kanskje å bruke brostein i hovedgatene og kuppelstein i smug og portrom. Et portrom i Halden kan du se på bildene over. Mot gata er arealet med kuppelstein avgrenset av rader med storgatestein og brostein (og asfalt). Inne i portrommet er de største kuppelsteinene lagt i et mønster. Det gjør at belegningen ikke glir ut, dessuten er det pent. Mot inngangsdøra har en brukt storgatestein i en vakker bue. Hadde det ikke sett rotete ut hvis ikke gangstien og kuppelsteinen var skilt av en ekstra rad storgatestein?

Hagetrapp av granitt

Sett fra den andre sida

Storgatestein i trapp

Storgatestein av granitt brukes vanligvis til å avgrense felter med brosteinsbelegning. Men en kan også mure med slike stein, som måler ca. 15x15x20 cm. Det er lettere å lage buete linjer med storgatestein enn med kantstein på grunn av at de er kortere. Denne trappa murte hageeieren selv, etter at jeg hadde tegnet den. Trappa erstattet en nedslitt sti i plenen, og trass i småfeilene som er gjort i muringa, er den en klar forbedring.