Hagetrapp i terrenget

Utetrapper gjør seg best hvis de ikke blir lagt oppå bakken, men trykt inn i bakken, slik at terrenget blir til trappevanger. Ikke bare ser det naturlig og innbydende ut. Ei slik trapp er bygd med evigheten for øye. Jord og sand raser ikke ut slik de blir når massene skal støtte opp en konstruksjon som stikker opp i forhold til omgivelsene. Trappetrinna blir heller ikke undergravd og blottlagt for de ligger beskyttet mot vannets og isens herjinger.

Her er det brukt jernbanesviller, men granittblokker er enda bedre. De er bredere, slik at inntrinnet blir dypt nok til at trappa blir god å gå i. Bruker du sviller, trengs det to sviller for å få tilstrekkelig dybde på trinnet. Lurer du på hvilke størrelsesforhold som gir ei trapp som er god å gå i? Ta en kikk på tabellen. Og hvordan tyder du dette? Først må du finne ut stigningsforholdet der du skal anlegge trappa. La oss si at høydeforskjellen er 100 cm og du har 300 cm å anlegge trappa på. Da er stigningsforholdet 1:3 og du leser av tabellen at skrittlengden bør være 66 cm. To opptrinn + ett inntrinn = skrittlengden. Opptrinnet bør være mellom 12 og 15 cm utendørs, la oss si 14 cm. Da trekker du to ganger 14 cm fra 66 og får 38 cm. Inntrinnet skal altså være 38 cm dypt. Du finner også at du må bygge sju opptrinn siden trappa skal forsere en høyde på 100 cm. Jeg syns sjøl at det er lurt å tegne opp trappa både i plan og i tverrsnitt før jeg går i gang.

Svilletrapp

…er solide saker. Armeringsjern ble slått gjennom svillene og langt ned i undergrunn eller fjell. Trappa har en fin bue og trinnene er godt dimensjonert (to opptrinn og ett inntrinn=65 cm). Men utetrapper ser alltid best ut når terrenget rundt utgjør vangene på trappa. Eventuelt at trappevangene ikke stikker for mye opp i forhold til terrenget rundt. Poenget er at trappa skal trykkes inn i terrenget, ikke ligge oppå. Det løser seg på venstre side av denne trappa, for her skal det fylles på jord til et bed. Men på den andre sida har vi en jobb å gjøre med å få noe til å vokse som skjuler og «drar ned» trappa.

Trappens eier er forøvrig nå under behandling for skiveutglidning i ryggen.