Hagetrapp nok en gang

…eller er dette ei trapp? Materialbruken og soliditeten er det ingenting å si på. Men er det ikke litt langt mellom trinna? Som skråner i gang-retningen, dessuten? Ei trapp skal ha vannrette inntrinn, plassert en skrittlengde fra hverandre. Slik er regelen og slik er trapper flest. I virkelighetens verden må en inngå kompromisser. Er ikke skråningen bratt nok, må du gjøre inntrinnet dypere. Trappa på bildet har to skrittlengders avstand mellom trinna. For at regnestykket da skal gå opp, må inntrinnet helle framover. Det gjør ikke noe når det består av grov grus eller fin pukk. Glatt stein eller trematerialer i inntrinnet kunne sendt hageeieren på trynet nedover hålka. Perfekt er imidlertid ikke denne løsningen. En må ta alle opptrinn med det samme beinet. Det kjennes krøkkete å gå i ei slik trapp.

Hagetrapp – praktisk og elegant

Dette er hagetrapp av et slag som jeg gjerne skulle sett oftere. Du kan gå trappa i flere retninger, den er god å sette seg i, målene gjør den god å gå og den er ikke vanskeligere å bygge enn vanlige, trøtte hagetrapper. Mer dekorativ enn de fleste trapper er den også. Trappa blir bygd som ei lagkake med den ene ramma inni den andre. Men hvordan finner en riktige mål for ei hagetrapp?

Trappeformelen:

Opptrinnet skal være maksimalt 15cm høyt. To opptrinn og ett inntrinn skal være 65cm. Det gir et inntrinn på 35cm. Minsker du høyden på opptrinnet (og det kan du), må inntrinnet være bredere for at regnestykket skal gå opp. Jeg ser ofte at opptrinna blir bygd for høye og inntrinnet for snautt. Det sparer plass, men gjør trappa klønete å gå i.