Å bo høyt og skjermet

skjerming

… er vel fint? Javisst, men det å bo høyere enn naboene er i seg sjøl ei skjerming. Ofte er du godt skjermet av bakkekanten, som fungerer som et hjørne ingen kan kikke rundt. Du kan senke høyden på skjermvegger og hekker. På flatmark kunne en gjort det slik som på bildet ovenfor, men. når overhøyden blir så stor som her, kan avskjermingen være betydelig lavere. I denne situasjonen er det unødvendig å bygge noen festning. Fort gjort at festningskommandanten føler seg som en fange bak forskansningene? Og i dette nabolaget, tidligere dominert av syrin, skjærsmin og roser, virker ikke tujahekken og skjermveggen en smule uvennlig?