Ugras-stripa langs veien

Et problem for deg? Eller har du glemt stripa med mer eller mindre forkomment ugress utafor hekken? Her er det ofte tørt og magert, men du blir nå gående med bzzzzz’ern der sommeren igjennom. De stråene og ugressene som fins er jo sjelden til pryd. Stygt blir det hvis du sprøyter, dessuten. Så, hva gjør du? Forslaget mitt går ut på å la duken som hekkplantene stikker opp fra fortsette helt ut til asfaltkanten. Gravd ned, naturligvis. Så har du to valg. Enten kan du fylle på med minst 25 cm ugressfri jord og plante til med markdekkende (og tørketålende) planter. Eller du kan gjøre som på bildet; fylle på med singel eller knust stein. Laget med stein behøver ikke gå djupere enn 5-10 cm.

Et hav av bark

….blir det ofte når hage skal anlegges. Sa jeg hage? Grøntanlegg er nok riktigere, for denne voldsomme bruken av bark har utvilsomt forbilder i offentlige anlegg. Folk får det de er ute etter; et renslig og greit utseende på utearealene. Men ikke så mye mer enn det. Det vil liksom ikke gro så godt i barken. De vintergrønne vekstene – for det er det som regel – har ikke blitt så mye større den dagen kveka og åkersnella begynner å titte opp gjennom laget med bark. Da er det som regel duket for en ny omgang med barking. Slik begynner en på en runddans på veien nedover mot et havarert grøntanlegg. Alt dette fordi ugresset ikke er fjerna før tilplanting og fordi prydplantene ikke har fått nok næring. Nedbrytinga av barken er igang alt når du spar den utover. Og det krever en mengde nitrogen som prydplantene skulle hatt. Du må med andre ord gjødsle mye hardere enn ellers. Planter som er i god vekst kan etablere seg og dominere feltet før ugresset trenger opp gjennom både duk og bark. For det gjør ugresset hvis du ikke har kjøpt maskinframstilt jord eller brakket arealet før tilplanting.