Å sole seg fritt

Hva gjør en hvis det er innsyn til den lille hagen din fra alle kanter og du er en ung dame som liker å sole seg? Mitt forslag var at hun skulle grave seg ned. Jeg tegnet en nedsenket «solegrop» omgitt av en lav mur. Og utenfor muren en ligusterhekk som skal bli tett og stram. Nå baker hun nede i den lune gropa om dagen og om kvelden blir dette en fin grillplass.